Distributéri časopsiu Cesta majú mali neľahké osudy, Cesta im pomáha po psychickej, sociálnej a ekonomickej stránke:

Príbehy:

Príbeh Vlada

Príbeh Tóna

Príbeh Dominika

Príbeh Šaniho

Príbeh Laca